2022 Summer School on Number Theory

by qsms posted Jul 21, 2022
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

ESCClose

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
Extra Form
일정시작 2022-07-31
일정종료 2022-08-05
배경색상 #FF5733

 

Poster-Number theory (Summer school 2022).png

 

2021 Winter School on Number Theory

 

  • 날짜

2022년 7월 31일(일) ~ 8월 5일(금)

 

  • 장소

곤지암리조트

 

  • 개요

이번 여름학교에서는 국내 수학자들이 모여 정수론의 최신 연구동향에 대해 소개한다. 이차형식, 보형형식 및 동역학적 방법론에 대한 내용을 다룰 예정이다.

 

  • 외부 초청연사

김대준 (KIAS)

김민규 (Sungkyunkwan Univ.)

권상훈 (Catholic Kwandong Univ.)

 

  • 지원

QSMS, 한국연구재단

 

  • 조직위원회

오병권, 유화종, 김도형, 황준호

 

  • 홈페이지

https://sites.google.com/view/snunt/conferences/2022-summer

 

 


Articles

1 2